FAQ

na co byste se mohli chtít zeptat
Co to je iCollege?

iCollege je vzdělávací instituce, která provozuje jednosemestrální kursy zaměřené na podnikání na internetu. Vyučuje se formou prezenčního studia v rozsahu 9 sobot za semestr, vždy z nich od 9 do 17:30. Součástí výuky jsou také „domácí úkoly“, konzultace s lektory a závěrečný hackathon.

Co studiem na iCollege získám?

Absolvent iCollege bude lépe připraven pro samostatné podnikání na internetu. Tím se ani zdaleka nemyslí jen čistě technologické, „programátorské“ podnikání. Žádný moderní byznys se neobejde bez znalostí a dovedností, které souvisejí s internetem jako prostředím, kde se odehrává valná část našeho života.

Je studium náročné?

Je snadné a přátelské, pokud jde o atmosféru a přístup vyučujících. Je středně náročné, pokud jde o požadované předběžné znalosti a dovednosti (viz samostatná otázka). A je velmi náročné, pokud jde o váš vlastní přístup, ochotu vynaložit úsilí a vytěžit pro sebe ze studia maximum.

Kdo na iCollege vyučuje?

V roli učitelů – lektorů – se na iCollege setkáte především s lidmi, kteří vše, o čem hovoří, znají z praxe, mají to tisíckrát vyzkoušeno. Budou s vámi otevřeně hovořit o svých zkušenostech a omylech. Teorii se nevyhýbáme, ale používáme ji jen v nezbytné míře, základem je vždy praxe, zkušenosti, příklady, případové studie.

Čím se liší lektor a host?

Máme dva druhy vystupujících: lektory a hosty. Lektoři jsou učitelé, přistupují před vás s ucelenou látkou, tématem k probrání. Hosté mají jinou úlohu. Přicházejí besedovat, zodpovědět vaše otázky. Je hlavně na vás, co se od nich dozvíte. Včas se dozvíte, na jaké hosty se můžete těšit. Na hosty se vždy snažte předem připravit: vygooglujte si je, přemýšlejte o nich a jejich byznysu, klaďte jim otázky na tělo. Potkat se s většinou z nich je poměrně vzácné, využijte toho na maximum Snažíme se o atraktivní výběr hostů, kteří tak patří k manažerské a podnikatelské špičce. Vystupoval u nás např. Ondřej Fryc (investor, dříve Mall.cz), Andrej Kiska Jr. (Credo Ventures), Václav Štrupl (Bonami), Tomáš Matějček (Miton), Pavel Zima (Seznam.cz), Jakub Havrlant (Rockaway), John Vanhara (podnikatel, Shipito), Oliver Dlouhý (Skypicker), Táňa le Moigne (Google) a mnoho dalších.

Kolik za studium zaplatím?

Školné činí 22 990 Kč za semestr. Jsme plátci DPH.

Dostanu nějaký diplom?

Ano, dostanete potvrzení o absolvování. Nemá právní váhu, protože nemáme akreditaci MŠMT (ani o ni neusilujeme), přesto nejde jen o suvenýr. Propagujeme iCollege mezi odbornou veřejností, prokážete-li se jako její absolvent/ka, může vám to výrazně pomoci.

Pro koho má studium na iCollege smysl?

Pro toho, kdo chce s podnikáním na internetu buď začít, nebo ho postavit na pevnější základ. Pro toho, kdo se chce důkladně seznámit s dalšími lidmi v podobné situaci. A pro toho, kdo je ochoten pořádně zabrat, aby naplno využil všeho, co iCollege nabízí.

Jaké předběžné znalosti potřebuji, abych mohl/a na iCollege studovat?

Nic specifického není potřeba. Musíte jen umět česky nebo slovensky, protože výuka probíhá v češtině; a měli byste umět číst anglicky na běžné středoškolské úrovni, protože velká část doporučené literatury je jen v angličtině. Dále se vyžaduje zdravý rozum a především samozřejmě chuť učit se nové věci!

Musím mít vysokou školu?

Ne. (Ale když ji máte, nevadí :)

Jak se mohu přihlásit?

Vyplněním přihlášky na našem webu.

Jak jsou vybíráni studenti?

Studenti vyplní on-line přihlášku, kde popíší svoji motivaci ke studiu a přiloží odkaz na svůj životopis. Poté členové poroty zaslané materiály vyhodnocují a známkují. Hodnocení se následně sloučí a známky zprůměrují. Pokud má porota nějaké nejasnosti nebo doplňující otázky, ozveme se vám.

Je studium akreditované?

Není. Akreditaci MŠMT nemáme, ani o ni neusilujeme. Diplom o absolvování iCollege má však narůstající váhu mezi odbornou veřejností, prokážete-li se jako absolvent/ka, může vám to výrazně pomoci.

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt