Tříměsíční víkendový studijní program zaměřený na znalosti a praktické dovednosti nezbytné pro podnikání na internetu.

CENA 22.990 Kč / DEVĚT VÝUKOVÝCH DNÍ

Během devíti výukových dnů se naučíte vše, co potřebujete pro úspěšné podnikání na internetu. Výuka je nastavena tak, aby si z ní odnesli maximum jak začátečníci, tak ti, kdo už internetový byznys provozují. Motivuje vás, postrčí, nakopne, inspiruje, ať už máte vlastní projekt, nebo jej teprve zvažujete.

Kurz Jaro 2018

V současné době probíhá výuka studentů semestru Podzim 2017. Další běh zahajujeme na jaře 2018. Přihlášky již přijímáme. Termíny výuky jarního semestru v roce 2018 jsou: 17. 2., 24.2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 14. 4., 28. 4., 19.5. a 26. 5.

Školné

Školné za absolvování výukového programu činí 22.990 Kč (jsme plátci DPH). Zahrnuje účast na devíti výukových blocích zajištěných osobnostmi z oboru (podnikatelé, lektoři, konzultanti, investoři, …), online přístup k výukovým materiálům od lektorů, možnost elektronických konzultací s lektory po celý semestr. Úspěšný účastník obdrží certifikát o absolvování iCollege.

Lektoři a hosté

Učit vás budou lektoři s obsáhlými praktickými zkušenostmi. Vše, co se budete učit, bude zaměřeno na okamžité reálné použití. Každý výukový den se skládá ze tří částí: hlavního tématu výuky (přednáška, samostatná práce ve skupinách a prezentace jejích výsledků), vedlejšího tématu (krátká přednáška na úzké vybrané téma) a debaty s hostem – špičkovým podnikatelem nebo jinou zajímavou a inspirativní osobností. Příklady hlavních témat: Nápady, Lidé, Finance, Růst… Příklady vedlejších témat: Fintech a bitcoin, EET v e-shopech, internet věcí…

Přijímací řízení

Přihláška na iCollege je elektronická. Neprobíhá ústní ani písemná zkouška. Rozhodnutí o přijetí probíhá na základě vyplněné přihlášky. Její vyplnění je tedy klíčové, proto ji věnujte dostatek času. Studenty pečlivě vybíráme. Přijímáme přihlášky do jarního semestru.

Co budete během studia dělat

  • Aktivně se účastnit výuky, připravovat se předem na témata podle rozvrhu, klást dotazy;
  • Pracovat ve skupinách na drobných samostatných projektech a prezentovat před ostatními výsledky práce;
  • Při závěrečném hackathonu vytvořit a obhájit podnikatelský projekt;
  • Konzultovat s lektory i hosty své vlastní reálné projekty a problémy – po celou dobu výuky jsou k tomu účelu k dispozici;
  • Vytvářet si pracovní i osobní vztahy se spolužáky – mohou se stát travalou součístí vašeho profesionálního žívota.

Kdo jsou studenti

iCollege je určena všem, kdo mají zájem o rozšíření svých znalostí v oblasti podnikání na internetu. Studují u nás ostřílení podnikatelé, kteří se ale nikdy nesetkali s internetovým prostředím, stejně jako čerství absolventi střední školy, kteří si online „hrají“ od dětství. Mezi absolventy jsou živnostníci stejně jako studenti vysokých škol nebo zaměstnanci IT firem.

Exkluzivní

Networking & Alumni

Seznam se s lektory, hosty a absolventy!
Jsou mezi nimi např. Zdeněk Cendra (CDN77),
Jan Karabina (Ulož.to), Lukáš Janoušek (Gorila Mobile).
Pravidelná setkání pořádáme každý rok.

Certifikát

Úspěšný absolvent obdrží certifikát o absolvování iCollege.
Kurz iCollege není akreditovaný MŠMT, nemá tedy charakter vysokoškolského diplomu.
Prestiž certifikátu je však rok od roku větší.

Lektoři a hosté

Při výuce se setkáte jednak s lektory, jednak s hosty. Jedni i druzí jsou zkušení lidé, kteří se denně prakticky zabývají tím, co vám budou vykládat. Rozdíl spočívá v tom, že lektor přichází systematicky vyučovat předem připravenou problematiku, kdežto host přichází na besedu – očekává vaše otázky. Podrobný rozvrh se dozvíte včas. Jak na lektory a jejich témata, tak na hosty – zkušené podnikatele – se můžete předem připravit a využít jejich přítomnost na maximum ve svůj prospěch. Nezapomeňte se s s nimi osobně seznámit, propojit se s nimi na Facebooku a LinkedIn. Počítají s tím. Postarejte se, aby si vás zapamatovali, zaujměte je, je to příležitost, jaká se nemusí opakovat.

Hackathon

Poslední výukový den proběhne hackathon — celodenní intenzivní práce na zadané (do posledního okamžiku tajné) téma. U něj vyzkoušíte svoji schopnost rychle reagovat, pracovat v týmu a motivovat se k extrémním výkonům. Už během semestru můžete uvažovat o složení týmů. Bude se hodit, když v nich zkombinujete různé odbornosti a dovednosti: softwarový vývojář, obchodník, grafik apod. Budete zpracovávat zadání (které se dozvíte až v den hackathonu), ne svůj vlastní nápad. Na práci máte jen jeden den. Po celý den vám budou k dispozici lektoři iCollege, které můžete kdykoli požádat o radu či zpětnou vazbu. Závěrem bude prezentace výsledků všech týmů, kde zjistíte, jak se vašemu týmu dařilo v porovnání s ostatními. Cílem je uvěřitelný plán trvale udržitelného byznysu; forma může být nejrůznější od samotného obchodního plánu po hotovou mobilní aplikaci.

Ukázková přednáška

Podívejte se na ukázkovou přednášku Josefa Šlerky Práce s daty

Screen Shot 2015-10-09 at 16.25.352

Výukové bloky

O podnikání

Nápady

Základem podnikání jsou dvě věci: co budu dělat a jakým způsobem na tom vydělám peníze – neboli produkt/služba a obchodní model. Tyhle dvě věci musíte napřed vymyslet a pak převést myšlenku do života. Mít nápady je snadné. Třídit nápady na použitelné a odpad je těžší. A proměnit nápad v udržitelný a rostoucí byznys je nejtěžší. Přesto nejde o žádný zázrak. Dokázaly to miliony lidí a vy se to můžete naučit taky.

Nástroje

Od vytvoření webových stránek přes provoz e-shopu po vymýšlení vhodných jmen pro vaše produkty – nic z toho nemusíte sami tvořit, na to všechno jsou k dispozici služby a nástroje. Překvapivě často je můžete používat zdarma nebo za velmi málo peněz. Podnikat úspěšně na internetu znamená neztrácet čas podružnostmi. Postavte si podle našeho návodu vlastní “bedničku s nářadím”, sadu služeb, které vám ušetří čas a práci.

O firmě

Finance

Finanční řízení firmy je nezbytnou dovedností podnikatele. Neznamená to, že se máte stát účetními, tu práci svěřte specialistům. Ale musíte mít před očima palubní desku své firmy. Musíte umět plánovat a řídit cash flow, musíte vědět, jak sestavit finanční plán a jak ho porovnávat s realitou. Nacvičíte si to na simulovaných příkladech. Jako jízdu v autoškole.

Lidé

Byznys neděláte sami. O úspěchu či neúspěchu rozhoduje, zda podnikatel dokáže uskutečnit své nápady silami jiných lidí, zda dokáže předat svou vizi a řídit její uskutečnění – protože rukama a hlavou jednoho člověka zmůžete jen málo. Musíte se vyznat ve formálních i neformálních vztazích, musíte si umět lidi vybírat, přijímat je i propouštět, musíte z nich udělat tým, tvořit firemní kulturu, inspirovat.

O trhu

Prodej

Sebelepší produkt nebo služba má hodnotu jen tehdy, když je od vás někdo koupí. Prodávat znamená vysvětlovat, přesvědčovat, ukázat výhody. Prodávat znamená získat důvěru a nezklamat ji. Je to dovednost, které se dá naučit, přestože mnoho lidí si o sobě myslí, že se k prodejní činnosti nehodí. Ale tak či onak prodáváme sami sebe, své schopnosti, svou osobnost všichni a pořád. Tak funguje svět.

Zákazník

Kdo je váš zákazník? Odpověď “kdokoli” je špatně. Zákazníka musíte umět popsat, personifikovat, rozumět jeho potřebám a snažit se řešit jeho problémy. Nesmí to být “kdokoli”, musí to být co nejlépe identifikovaná osoba. A váš produkt nebo služba musí odpovídat tomu, co je zákazník zač. Lustr neprodáte tam, kde nemají elektřinu; nabídněte jim petrolejku. Nebo jim elektřinu zaveďte.

O vás

Růst

Kde se vidíte za pět let? Bude vaše firma pořád stejná? Skoro stejná, jen větší? Nebo úplně jiná? Jestli budete mít úspěch, pak docela určitě úplně jiná. Úspěch nemusí vždy vést ke štěstí, úspěch vás může taky zničit, jestli na něj nedokážete reagovat potřebnými změnami. Mnoho skvělých startupů nepřežilo fázi růstu, kdy se z party kamarádů musí stát dobře fungující a trochu neosobní stroj. Naučíme vás, jak neopakovat chyby mnohých před vámi.

Vy

Nejdůležitější složkou vašeho byznysu jste nakonec vždy vy sami. Tvořivá osobnost, nebo vyhořelá uštvaná troska? Není tak snadné zacházet se sebou správně. Není tak snadné organizovat si čas, stanovit správně priority, nezanedbat byznys a mít přitom soukromý život, prostor k nadechnutí. Skoro nikdo to neumí jen tak, sám od sebe. I vy se to musíte naučit, jinak si sami postavíte mlýnek, který vás semele.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt