Největší asijský tygr hodlá počínaje rokem 2020 přebrat kontrolu nad chováním i myšlením svých obyvatel. Systém vzniká pod záštitou čínské komunistické partaje – a s velikým přispěním soukromých komerčních subjektů. Už za několik let bude tzv. Social Credit System občanům i firmám udělovat „sociální kredit“. Vzkaz vlády je jednoduchý: „Chovej se v souladu se stranickou doktrínou, sdílej pouze nezávadný obsah. Přátele si vybírej dle jejich prospěchu pro společnost. A na nic se neptej. Jinak tě čeká osud občana druhé kategorie.“

Sociální sítě jako společenský status

V roce 2016 překročil počet uživatelů sociálních platforem hranici 2 miliard lidí. Podle údajů společnosti Statista stráví necelá čtvrtina světové populace na sociálních sítích okolo 135 minut denně. O polovinu více času než v roce 2012. Facebook, Instagram a další platformy naše životy ovlivňují více, než si jsme ochotni přiznat. Hovoří pro to mj. výsledky serveru CareerBuilder; v jím pořádaném průzkumu 70 % personalistů přiznalo, že se o přijetí uchazečů rozhodují mj. i podle myšlenek a obsahu, který zájemci o práci sdílejí na svých profilech. Digitální stopa, kterou za sebou zanecháváme, se stává úhelným kamenem, skrze který na nás společnost nahlíží. A jak ukazuje platforma Sesame Credit, náš světonázor může brzy rozklížit přátelské vztahy a obrat nás o pohodlí při cestování – nebo o kvalitní vzdělání.

Řekni mi, kdo jsi – a já tě ohodnotím

Obrovský sociální experiment probíhá od roku 2015 pod záštitou společnosti Ant Financial Services Group. Pokusnými objekty jsou zákazníci webu Alibaba.com; obchod, který spadá do portfolia Alt Financial, má jen v pevninské Číně stovky milionů věrných zákazníků. Do aplikace sociálního skórování se (pod záminkou mnoha benefitů) přihlásilo na 36 milionů z nich.

Sesame Credit skrze přidruženou aplikaci Alipay sleduje – a hodnotí – aktivitu svých uživatelů v digitální i fyzické sféře. V té první skrze obří balíky informací (big data), které má Ant Financial o svých uživatelích k dispozici – a které den za dnem narůstají, jak uživatelé aplikace za pomoci svých smartphonů platí za zboží a objednávají služby. V té druhé pak skrze IoT senzory. Stačí nasednout na kolo; aplikace vezme v potaz „proekologické“ chování a navýší uživatelův sociální kredit. A naopak – pozdě zaplacené faktury vám skóre srazí.

Na první pohled neškodná hra obrací skrze množství zapojených partnerů svým uživatelům život naruby. „Hráči“ s vysokým skóre snadněji seženou práci a výhodnou půjčku, mají nárok na přednostní nástup do letadel. Pro jedince na opačné straně spektra je život mnohem komplikovanější. Z diskuzních fór křičí příběhy těch, které gamifikace vlastních názorů a hodnot posunula do kategorie druhořadých občanů. Nízký sociální kredit jim nedovolí využít spěšných vlaků. Mají problém sehnat bydlení – a v očích zaměstnavatelů jsou problémovým přítěžkem.

Data až na prvním místě

Nic z toho by nebylo možné bez digitálního obrazu, který za sebou lidé na síti zanechávají. Cennost informací si uvědomují i vlády. A právě Čína je vůbec první zemí, která přiznává snahu své občany sledovat a – v orwellovském duchu – přinutit k poslušnosti. Na výpravu, marginálně navazující na myšlenky Kulturní revoluce, přibrali představitelé represivního režimu i tvůrce Sesame Credit. Společnost vládě výměnou za nejrůznější úlevy poskytuje data svých klientů. Díky tomu může vedení projektu Social Credit System svou aplikaci vyladit. Mnoho času vládě nezbývá. Skórovací platforma má jít do ostrého provozu už za dva roky.

Kreditní systém si vzali na paškál i autoři britského Black Mirror. V epizodě „Nosedive“ popsali dystopickou realitu, ve které se sociální status člověka odvíjí především od jeho přetvářky. Zdá se, že k podobné budoucnosti jsme první krok už učinili.

Žádné povrchní informace, ale kritické myšlení a hluboký vhled do problematiky. Stejnému uvažování naučíme i vás. Buďte o krok napřed – rozjeďte svůj podnikatelský záměr ještě předtím, než o něm ostatní začnou vůbec uvažovat.