Zpracování osobních údajů

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nám dobrovolně udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých na stránkách www.icollege.cz. Poskytnuté osobní údaje zpracujeme výhradně za účelem provedení přijímacího řízení do studijního programu iCollege a vyrozumění Vás o jeho výsledku.

Udělený souhlas trvá do okamžiku, kdy budete vyrozuměni o výsledku přijímacího řízení, v případě přijetí pak do okamžiku uzavření smlouvy o účasti ve studijním programu iCollege.

Osobní údaje jsou získávány na základě formuláře a souhlas se vztahuje ke všem údajům, které do formuláře vložíte.

Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá výše uvedenému účelu, jedná se tak zejména o zpracování adresných a identifikačních osobních údajů a Vašeho životopisu, popřípadě dalších údajů potřebných ke splnění účelu.

Vaše osobní údaje budou zpracovány v rozsahu Vámi poskytnutém v naší elektronické databázi provozovatele (nebo námi pověřenou třetí osobou) za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Na Vaši žádost o informaci o zpracování osobních údajů Vám ji bez zbytečného odkladu předáme. Dle příslušného právního předpisu přitom máme právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zjistíte-li nebo máte-li podezření, že Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který by mohl negativně zasáhnout do Vašeho soukromého či osobního života nebo který je jinak v rozporu se zákonem, informujte nás prosím. Obratem Vám poskytneme příslušné vysvětlení a zjistíme-li takové porušení, tento vztah odstraníme. Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud Vašim požadavkům nevyhovíme, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (a to i přímo).

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na adrese našeho sídla nebo na e-mailu info@icollege.cz.

Tento souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat, přičemž pokud v důsledku toho nebudeme schopni Vás zařadit do přijímacího řízení nebo Vás informovat o výsledku, máme nárok Vás vyřadit z přijímacího řízení.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt